KLONDIKE Ferro

Dekoratívna povrchová úprava určená pre interiéry, ktorá dokonale imituje vzhľad nedokonalého starého skorodovaného kovového povrchu s príznačným industriálnym štýlom.

Paleta farieb

Na vyžiadanie u predajcu.

Doporučujeme aplikovať výhradne odborne vyškoleným a certifikovaným realizátorom.